TOHUM SOHBETLERİ

TOHUM SOHBETLERİ

Tarım, gıda ve kültür sanat alanlarında Anadolu’ya katkı sunanların içinde yer aldığı, insanların ufkunu açan projeleriyle topluma motivasyon sağlayan kişi ve kurumlarla yapılan sohbetlerdir.

Tohum sohbetleri tarımın geçmişinden ders alan, geleceğini tasarlamaya çalışan Tohum Platformu’nun bir farkındalık projesidir. Sohbetler gerek sosyal medyada, gerekse fiziksel olarak Anadolu’nun tarım havzalarında ilgililerle yapılan sohbet programlarıdır.

Program kapsamında bölgenin tarım konusunda analizi çıkarılır, tarımda potansiyel çalışma alanları belirlenir, geleceğin tarım stratejilerini belirlemek için paydaşlarla yapılan farkındalık sohbetleridir.

Bölgede zihin açar, tarıma bakış açısını değiştirir, ilham veren konuşmacı ve yaratıcı konu başlıklarıyla bölgenin tarımda swot analizi yapılır.

Her program sonunda söz konusu ilin ya da bölgenin tarım ödevi çıkarılır. Tüm paydaşları kapsayıcı, üniversitelerle işbirliği ile yürütülen tek günlük bir sohbet programı olarak biçimlendirilmiştir. Sohbet sonrası çıkarılan ödevler takip edilir. Ödevlerin gerçekleşmesi için ilgili çalışmalar planlanır.

Sohbet programı sonucunda bölgenin var olan tarımsal kaynakları irdelenir, basında yer alması sağlanır, farklı projelerle buluşturulması sağlanır.

Kısaca ufuk açıcı, motivasyon sağlayıcı bir sohbet serisidir.

Özetle Anadolu’da modern, bilimsel, ayakları yere basan yeni bir tarım motivasyonu sağlanır.

Motivasyonun içinde kırda bir yaşam tasarımı da yer alır. Bu nedenle program içerisinde kültür sanat alanlarından da isimler yer alır.

DİĞER Blog